CILJEVI časopisa Orchestra :

- podsticanje raznolikosti kulturnih izraza u oblasti umetničke igre;

- da u okviru jedinstvenog uredničkog koncepta objavljuje kritičke prikaze dva ili više plesnih kritičara, koji se po kvalitetu procene vrednosti jednog istog plesnog projekta razlikuju, i time čitaocima–korisnicima pruža raznoliku lepezu mogućih mišljenja, koje ih same podstiču da donose svoje sopstvene sudove;

- obezbeđivanje preduslova realizacije i zaštita kulturnog integriteta nacionalnih manjina u Srbiji čiji projekti se realizuju u oblasti umetničke igre;

- pružanje konkretne i snažne podrške inkluzivnim plesnim projektima u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom;

- da svojim aktivnostima u realnim okvirima doprinosi ravnomernijem razvoju umetničke igre u Srbiji ne favorizujući ni jedan njen segment;

- da omogućava da sem Beograda i Novog Sada Orchestra bude dostupna i čitaocima u drugim većim gradovima u Srbiji;

- objavljivanje tekstova o primeni novih tehnologija u svetu umetničke igre (video dance, softerski programi koji služe za stvaranje i mapiranje određenog stručnog jezika);

- profesionalna i kontinuirana saradnja sa međunarodnom plesnom zajednicom u okviru svih njenih nivoa i pojavnih oblika;

- profesionalna i kontinuirana saradnja sa međunarodnim srodnim časopisima;

- realizacija projekata u oblasti svih vidova umetničke igre koji „izviru“ iz časopisa, sa ciljem da oni pre svega budu korisni svim pripadnicima plesne zajednice u Srbiji;

- da umrežavanje časopisa bude ojačano postavljanjem veb sajta i elektronskih izdanja svih do sada objavljenih brojeva i dalje, čiji sadržaj će besplatno biti dostupan svim čitaocima...