ORCHESTRA , časopis za umetničku igru, Beograd, Srbija

Orchestra je jedini ( i prvi ) stručni časopis u našoj zemlji koji je u celini posvećen svim vidovima umetničke igre.

Osnivač: Ivana Milovanović
Osnovan: april 1994.


Prvi broj objavljen: 29. april 1995. na Svetski dan igre - CID-UNESCO.

Od 2003. godine glavni i odgovorni urednik je Ivana Milovanović.

Prethodni glavni urednici:
- Milena Katić Šerban ( 1995-1996)
- Milica Zajcev (1996-1998)
- Marija Janković (1998-2003).

Objavljivanje časopisa se finansira iz donacija, ulaganjem osnivača, a manju pomoć su do sada pružali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu Grada Beograda. Neravnomeran i nedovoljan priliv sredstava za ovaj časopis, koji spada u kulturnu periodiku, uslovio je od 2000. njegovo neredovno izlaženje, pa se umesto prvobitnog objavljivanja četiri izdanja godišnje moralo prihvatiti, kao svima dobro poznata realnost, štampanje izdanja jedan ili dva puta godišnje, što je bilo težak zadatak, pa i izazov za njegovog osnivača i saradnike. Pored toga treba naglasiti da svi autori i dopisnici sarađuju, odnosno pišu za časopis, bez autorskih honorara. Uprkos toj činjenici, svi oni, iz broja u broj, godinama unapređuju kvalitet sadržaja svakog novog izdanja.

Do kraja 2013. godine objavljeno je 58 izdanja časopisa (često kao dvobroj, trobroj...) u tiražu od preko 40.000 primeraka.
Trobroj 56/58 (decembar 2012.) objavljen je u štampanom tiražu od 1.300 primeraka.
Četvorobroj 59/62 (april 2014.) pokriva sve relevantne događaje u oblasti umetničke igre tokom kalendarske 2013. godine.

Izdanjem 59/62 časopis Orchestra prvi put izlazi na internet u elektronskom formatu (pdf) sa željom osnivača i saradnika da postane dostupan najširem auditorijumu čitalaca u Srbiji, regionu, Evropi i svetu.

ORCHESTRA je besplatna.


Poklanja se svima koji žele da je čitaju (plesna publika), a posebno se vodi računa da svaki novi broj bude što pre u specijalizovanim knjižarama, bibliotekama, u rukama učenika i pedagoga u baletskim školama, baletskim ansamblima, kao i kod profesionalnih teatarologa, kritičara, baletskih publicista u Srbiji i u inostranstvu. Svaki broj časopisa do skoro je objavljivao i širi rezime objavljenog sadržaja na engleskom jeziku.
Brojni podlisci (Orchestra plus i Orchestra plus– konci vremena) obrađuju raznovrsne istorijske, teorijske, društvene i kritičarske teme vezane za umetničku igru.

Visoka štampa, otisak na kvalitetnom papiru, znalački izbor crno-belih i fotografija u boji u potpunosti uvažavaju i koriste sva iskustva najuglednijih srodnih časopisa u svetu. Po vizuelnom izgledu i sadržaju Orchestra je prepoznatljiva i cenjena.

Ispunjavajući svoju obrazovnu namenu, Orchestra sistematski i trajno čuva od zaborava zbivanja na domaćoj plesnoj sceni, kritički beleži inostrana plesna gostovanja u našoj zemlji i izveštava o najznačajnijim događajima i ličnostima aktivnim na međunarodnoj plesnoj sceni.
Da bi ostvario ovu misiju, časopis ima veoma razvijenu mrežu dopisnika i saradnika, sarađuje sa stručnim časopisima, inostranim plesnim trupama, državnim i privatnim školama i institucijama u Srbiji i svetu, koje se bave unapređenjem umetničke igre u najširem smislu. Neguje stalne kontakte sa plesnim festivalima i međunarodnim takmičenjima, kao i vrhunskim istoričarima, teoretičarima i kritičarima umetničke igre, koji su do sada u časopisu objavili brojne autorske tekstove. To se odnosi i na plesne stručnjake u regionu.

Časopis sarađuje kontinuirano i sa strukovnim udruženjima u Srbiji – Udruženjem baletskih umetnika Srbije,Udruženjem baletskih umetnika Vojvodine,Udruženjem profesionalnih baletskih pedagoga, koreografa i igrača Srbije i sa Stanicom – servisom za savremenu igru.

Treba naglasiti da su veoma značajan stručni trag na stranicama časopisa ostavile naše poznate umetnice i propagatori uspešnijeg razvoja klasičnog, neoklasičnog, modernog, savremenog plesa, pedagodije i teorije - Branka Rakić, Milica Jovanović i Jelena Šantić, čiji se doprinos posebno ceni. Njihove ideje o unapređivanju umetničke igre i dalje su značajne zvezde vodilje u stručnom radu na stranicama Orchestre.

Orchestra sa ponosom ističe dugogodišnju saradnju sa uglednim srpskim kritičarkama i publicistkinjama umetničke igre Milicom Zajcev i Mirjanom Zdravković.